Fashion Inspiration | Giorgia Tordini



Love the style of Giorgia Tordini (previously featured here). These photos are for Boulevard magazine by Sasha Lytvyn.






xx debra